Contents filter
File Package Branch Repository Architecture
/usr/bin/zanshin zanshin v3.13 community x86_64
/usr/bin/zanshin-migrator zanshin v3.13 community x86_64
/usr/lib/qt5/plugins/kontact_zanshinplugin.so zanshin v3.13 community x86_64
/usr/lib/qt5/plugins/krunner_zanshin.so zanshin v3.13 community x86_64
/usr/lib/qt5/plugins/zanshin_part.so zanshin v3.13 community x86_64
/usr/share/applications/org.kde.zanshin.desktop zanshin v3.13 community x86_64
/usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/zanshin.png zanshin v3.13 community x86_64
/usr/share/icons/hicolor/256x256/apps/zanshin.png zanshin v3.13 community x86_64
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/zanshin.png zanshin v3.13 community x86_64
/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/zanshin.png zanshin v3.13 community x86_64
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/zanshin.svgz zanshin v3.13 community x86_64
/usr/share/kservices5/kontact/zanshin_plugin.desktop zanshin v3.13 community x86_64
/usr/share/kservices5/plasma-runner-zanshin.desktop zanshin v3.13 community x86_64
/usr/share/kservices5/zanshin_part.desktop zanshin v3.13 community x86_64
/usr/share/kxmlgui5/zanshin/zanshin_part.rc zanshin v3.13 community x86_64
/usr/share/metainfo/org.kde.zanshin.appdata.xml zanshin v3.13 community x86_64